Śniadania biznesowe

BNI to największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie. Każda grupa spotyka się w określony dzień tygodnia.


- prezentacja jednego z uczestników, podczas której szczegółowo opowiada on o prowadzonej przez siebie działalności.


- przekazanie rekomendacji,


- krótkie szkolenie, którego celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji biznesowych członków grupy,


- poczęstunek,


Już od ponad roku Restauracja Huta Paprocka jest gospodarzem cotygodniowych, czwartkowych śniadań biznesowych klubu networkingowego BNI. Każde ze spotkań przebiega wedle ustalonego 20-punktowego harmonogramu, który zawiera między innymi:  


Śniadania biznesowe w Hucie Paprockiej


BNI to największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie. Każda grupa spotyka się w określony dzień tygodnia.


- prezentacja jednego z uczestników, podczas której szczegółowo opowiada on o prowadzonej przez siebie działalności.


- przekazanie rekomendacji,


- krótkie szkolenie, którego celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji biznesowych członków grupy,


- poczęstunek,


Już od ponad roku Restauracja Huta Paprocka jest gospodarzem cotygodniowych, czwartkowych śniadań biznesowych klubu networkingowego BNI. Każde ze spotkań przebiega wedle ustalonego 20-punktowego harmonogramu, który zawiera między innymi:  


Śniadania biznesowe w Hucie Paprockiej