Śniadania biznesowe w Hucie Paprockiej

Już od ponad roku Restauracja Huta Paprocka jest gospodarzem cotygodniowych, czwartkowych śniadań biznesowych klubu networkingowego BNI. Każde ze spotkań rozpoczyna się wcześnie rano i przebiega wedle ściśle ustalonego harmonogramu, który zawiera między innymi: 

- poczęstunek,

- krótkie szkolenie, którego celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji biznesowych członków grupy,

- przekazanie rekomendacji,

- prezentację jednego z uczestników, podczas której szczegółowo opowiada on o prowadzonej przez siebie działalności.


BNI (Business Network International) to największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie. Obecnie BNI zrzesza 211 000 członków w 73 krajach. Szczególną uwagę przywiązuje się do dbałości o brak konfliktu interesów, dlatego też członkiem grupy może być tylko jeden przedstawiciel danej branży.